Visualiser tid

Brug Re-LAB’s template til løbende at visualisere dit og jeres tidsforbrug for at skabe synlighed, reducere stress og undgå at opgavelæsset vælter.

Formål

  • At beskytte medarbejdere og ledere mod ”at opgavelæsset pludselig vælter”
  • At træne løbende visualisering af tidsforbrug på opgaver
  • At skabe et sagligt grundlag for dialog om tidsforbrug på opgaver

Gevinster

  • At der frigives tilstrækkeligt med tid til løsning af opaver
  • At vi sikrer tid til implementering af tiltag før vi igangsætter nye
  • At skabe en krog til løbende dialog om tidsforbrug i fx hierarkiske og politiske organisationer, hvor nye (og uforudsete) opgaver ofte tilkommer

299,00 kr.