Re-LAB Leader

Re-LAB Leader er et program for ledere med personaleansvar. Det er et fortroligt rum, hvor vi taler, stiller spørgsmål og sammen forankrer de regenerative principper og handlinger, der er vigtige for dig i din lederrolle.

Gevinster

  • Regenerative principper i en ledelseskontekst
  • Viden og forståelse for, hvad regenerativ ledelse er
  • Træning i konkrete og praksisnære metoder

Resultater

  • Et sæt designmetoder til at forankre regenerativ ledelse og impact
  • Et trygt sted at lære og dygtiggøre sig
  • En fælles vej til at lede organisationer som levende systemer

Contact Re-LAB