Estimer & prioriter

Bliv stærkt til at estimere tidsforbruget på dine opgaver og bedre til at prioritere i forhold til dit og jeres formål.

Formål

  • At træne og igangsætte dialog om tidsforbrug på din arbejdsplads
  • At træne, at bruge tiden på de rigtige ting, så du får mere tid i dit arbejdsliv
  • At synliggøre overfor dig selv og dine omgivelser, at ikke alle dine opgaver er lige vigtige hele tiden

Gevinster

  • At der frigives tid på dit bord
  • At sikre, at du/I bruger tiden på reelt vigtige opgaver
  • At sikre implementeringsarbejde og forankring af organisationens overordnede formål i det daglige arbejde

299,00 kr.